Księgowanie operacji na rachunku bankowym – (także kwestie podatkowe)

Wyciąg bankowy – jest w każdej spółce, co miesiąc księgujemy go i rozliczamy. Wydawałoby się, że taka prosta sprawa – wprowadzić operacje, a może nawet zaimportować, połączyć w pary rozrachunki a jednak nie do końca na tym kończy się nasza praca w zakresie operacji bankowych…

Może zacznijmy od typowych operacji na wyciągu bankowym jakie zapewne spotkamy w każdej spółce. Będą to na pewno:

  • wpłata należności – pestka na rozrachunki z odbiorcami,
  • zapłata zobowiązań – też proste na rozrachunki z dostawcami,
  • opłaty bankowe – w zależności od przyjętej polityki rachunkowości – usługi obce, usługi bankowe;
  • odsetki od debetu – koszty finansowe, żaden problem
  • i tak dalej….

Tyle, że po pierwsze…

Na wyciągu pojawiają się także inne zagwostki np. zwrot od dostawcy – to jakie konto wówczas? Przecież to wpływ na konto.
Rozrachunki z odbiorcami czy dostawcami? 

Lub np. zwrot opłaty bankowej nieprawidłowo pobranej – czyli jak? Znowu na konto kosztów tyle, że po przeciwnej stronie?

No nie do końca, bo co w teorii na kontach T-owych to w systemie komputerowym niekoniecznie pójdzie tak prosto.

Jeśli zaksięgujemy po stronie Ma na koncie kosztowym to system nam wyliczy błędnie rachunek zysków i strat, a często i dochód do opodatkowania.

Jakie pułapki czyhają jeszcze w związku z operacjami bankowymi?

Kwestie rozrachunków – w tym kompensaty, kwestie czy jeśli trzeba przelew był dokonany metodą MPP, jeśli nie – mamy problem. Tematy związane z rozrachunkami jeszcze nie opłaconymi w zakresie VAT-ZD, czy  korekty dla potrzeb podatku dochodowego. No i oczywiście cała gama płatności bez pary – czyli do których zaginęły faktury i rachunki 😉 

I nagle okazuje się, że kwestia rozrachunków i operacji bankowych to nie tylko wprowadzić operacje, rozliczyć i nadać konto przeciwstawne 🙂

Podziel się!