Leasing zwrotny, odnawialny i pośredni

Dzisiaj kolejna część rozważań na temat umów leasingowych. Tym razem zajmiemy się leasingiem bezpośrednim i pośrednim oraz leasingiem zwrotnym i odnawialnym.

Czym różnią się te umowy?

Jeżeli chodzi o leasing bezpośredni, w umowie tego leasingu występują dwie strony czyli finansujący i korzystający. Dlaczego dwie strony umowy i kto będzie zbywcą przedmiotu umowy leasingu?

W leasingu bezpośrednim to producent lub sprzedawca przedmiotu leasingu jest jednocześnie finansującym. Stąd nie występują pośrednicy i umowa leasingu ma tylko dwie strony umowy. Oczywiście korzystający ma podobne prawa i obowiązki jak w leasingu standardowym w którym występują trzy strony umowy.

I właśnie leasing, który najczęściej spotkamy w praktyce gospodarczej, w którym mamy do czynienia z trzema stronami umowy tj. Zbywcą, finansującym i korzystającym będzie leasingiem pośrednim. W takiej sytuacji zbywcą będzie producent, sprzedawca, a nawet może nim być osoba nie prowadząca działalności gospodarczej. Finansujący będzie podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność leasingową. Natomiast korzystającym będzie mógł być podmiot gospodarczy lub osoba nie prowadząca działalności gospodarczej.

No dobrze, to na czym polega leasing zwrotny? Czym różni się ta umowa?

W leasingu zwrotnym sprzedającym przedmiot umowy leasingowej jest korzystający. Sprzedaje on przedmiot do firmy leasingowej, która następnie oddaje ten przedmiot sprzedającemu  w leasingu finansowym lub leasingu operacyjnym. W ten sposób korzystający będący jednocześnie zbywcą zyskuje środki finansowe z jednoczesną możliwością korzystania z przedmiotu sprzedaży. Po zakończonym okresie leasingu może również zdecydować czy wykupuje przedmiot od finansującego.

Na koniec jeszcze parę słów o leasingu odnawialnym

W tym przypadku będziemy mieli do czynienia do krótkich okresów umowy leasingowej, która jest wielokrotnie odnawiana. Dzięki temu strony umowy leasingowej mogą dostosować warunki umowy do nowych okoliczności oraz ograniczają  ryzyko gospodarcze. W sytuacji np. gdy przedmiot umowy leasingu jest związany z przedsięwzięciem, które miało trwać np 6 lat, ale ostatecznie zakończyło się po 2 latach, korzystający nie musi odnowić umowy leasingowej i jednocześnie nie będzie ponosił kosztów leasingu w kolejnych okresach.

W trakcie naszych rozważań poruszyliśmy kwestie podziału umów leasingowych na leasing operacyjny i leasing finansowy. Definicje tych leasingów zupełnie inaczej funkcjonują na gruncie prawa podatkowego i bilansowego, ale o tym już innym razem.  🙂

 

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *