PCC przy zakładaniu spółki komandytowej

Założenie spółki komandytowej pociągać będzie za sobą cały szereg kosztów. Będzie to m. in. opłata za dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, czy opłata za ogłoszenie wpisu w KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Spośród innych formalnych kosztów przy zakładaniu spółki należy liczyć się również z pewnymi zobowiązaniami podatkowymi. Chodzi dokładniej o podatek od czynności cywilno-prawnych.

Odpowiemy dzisiaj na 3 zasadnicze pytania związane z tym podatkiem w przypadku zakładania spółki.
Tak więc co, kto i jak dużo?

Co więc będzie podlegało opodatkowaniu?

Odpowiedź jest prosta i brzmi – wkłady.
Każdy wspólnik jest obowiązany do wniesienia wkładów do spółki komandytowej. Kodeks spółek handlowych milczy na temat wysokości tych wkładów, mogłyby więc to być nawet symboliczne kwoty. Nie jest możliwe jednak zwolnienie z obowiązku wniesienia wkładów. Ich przedmiotem mogą być zarówno środki pieniężne jak i niepieniężne np. nieruchomości, maszyny itp. W przypadku środków niepieniężnych konieczne będzie dokładne określenie ich wartości.

Kto będzie obowiązany do opłacenia wkładów?

To spółka, a nie wspólnicy jak w przypadku spółki cywilnej będzie podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych od wkładów. Otwarta pozostaje natomiast kwestia, kto będzie płatnikiem podatku, czyli podmiotem, który rozliczy się z tego tytułu z urzędem skarbowym.  W przypadku, gdy umowa spółki była zakładana w formie aktu notarialnego, to notariusz jest zobowiązany do pobrania i rozliczenia podatku. Inna sytuacja jest w przypadku zakładania spółki komandytowej w formie elektronicznej. Spółka w takim przypadku będzie musiała dokonać tego samodzielnie. Konieczne będzie obok uiszczenia podatku, złożenie deklaracji podatkowej PCC-3.

Wysokość podatku

Na koniec pozostaje kwestia wysokości podatku. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnej przewiduje w takim przypadku stawkę 0,5 % od wartości wkładu wskazanego w umowie spółki. Pamiętajmy również, że opodatkowaniu identyczną stawką podlegać będą również nowe wkłady wnoszone przez wspólników do spółki w następnych okresach działalności.    

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *