PCC przy zakładaniu spółki komandytowej

Założenie spółki komandytowej pociągać będzie za sobą cały szereg kosztów. Będzie to m. in. opłata za dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, czy opłata za ogłoszenie wpisu w KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Spośród innych formalnych kosztów przy zakładaniu spółki należy liczyć się również z pewnymi zobowiązaniami podatkowymi. Chodzi dokładniej o podatek od czynności […]

Spółka partnerska

Jedną z form prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest spółka partnerska. Nie jest to opcja dla każdego. Spółka tego rodzaju jest bowiem tworzona przez wspólników w celu wykonywania tzw. „wolnego zawodu”.