Po co jest potrzebny zarząd w spółce?

Zarząd jest z praktycznego punktu widzenia najważniejszym organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To na nim bowiem spoczywa obowiązek prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji w stosunkach zewnętrznych.

Skład Zarządu

Ustawa w zasadzie pozostawia wspólnikom pełną dowolność co do ustalenia liczby członków zarządu. Może więc on liczyć zarówno wielu członków jak i składać się tylko z pojedynczej osoby, na której spoczywać będzie obowiązek prowadzenia spraw firmy. Pełna dowolność dotyczy również kryteriów doboru członków zarządu. Mogą być powoływani zarówno spośród wspólników jak i osób spoza tego grona, m. in. spośród profesjonalnych managerów zatrudnionych w ten sposób przez spółkę.

Powoływanie Zarządu

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być powołany lub odwołany na mocy uchwały wspólników. Zasada ta nie ma bezwzględnego charakteru, umowa spółki może w odmienny sposób uregulować tę kwestię. Członek zarządu może więc być powołany m. in. przez radę nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Uchwała wspólników lub umowa spółki może również wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko zarządu.

Kadencja

Co do zasady członkowie zarządu są powoływani na roczną kadencję. Jednak również w tym przypadku nie jest to bezwzględna zasada. Umowa spółki równie dobrze może określić długość kadencji członka zarządu na czas określony dłuższy niż rok np. 3 lata, czy też na czas nieokreślony.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *