Rok obrotowy w spółce

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg handlowych. Z faktem tym wiąże się wyznaczenie roku obrotowego spółki. Jest to istotne już na etapie aktu założycielskiego, ponieważ to w nim określa się rok obrotowy.

Definicja roku obrotowego

Zgodnie z ustawą o rachunkowości rokiem obrotowym jest „rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych”.

W przypadku nowopowstałych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, założonych w drugiej połowie roku kalendarzowego, istnieje możliwość wydłużenia pierwszego roku obrachunkowego. Przykładowo dla spółki założonej 1.08.2018 można ustalić, że pierwszy rok obrotowy będzie trwał od 01.08.2018 do 31.12.2019.

Wskutek takiego zapisu w umowie spółki, nie będzie obowiązku zamknięcia ksiąg na dzień 31.12.2018 i sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od założenia spółki do 31.12.2018 r. nie będzie też konieczności składa deklaracji rocznej CIT za rok 2018.

Zoptymalizuj rok obrotowy

Możliwe jest także ustalenie roku obrotowego nie pokrywającego się z rokiem kalendarzowym. Określenie roku obrotowego w taki sposób wpłynie na przesunięcie terminów zamknięcia ksiąg, sporządzenia sprawozdania i złożenia deklaracji podatkowej.

Prawo pozwala również na zmianę roku obrotowego w trakcie działalności spółki. Aby jednak zmiana okazała się skuteczna konieczne jest zgłoszenie tego faktu do urzędu skarbowego w terminie 30 dni. Brak takiego zawiadomienia lub zawiadomienie dokonane po terminie będzie skutkować bezskutecznością ustalenia roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy. Należy o tym pamiętać, że nie wystarczy zmienić umowę spółki. W przypadku zmiany roku obrotowego, pierwszy rok po zmianie trwa od pierwszego dnia miesiąca po zakończeniu poprzedniego roku do końca roku nowo przyjętego. Nie może on być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe.

Przykład

Przykładowo poprzedni rok obrotowy był ustalony jako zgodny z rokiem kalendarzowym, a więc trwał do 31.12. A1. Nowo przyjęty rok obrotowy został ustalony na okres od 1.04 do 31.03. Pierwszy rok obrotowy po zmianie będzie więc trwał od 01.01. A2 do 31.03.A3 czyli 15 miesięcy.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *