Przychody i koszty wspólnika spółki komandytowej a sprawozdanie finansowe

Często spotykanym rozwiązaniem prawnym jest, aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością była komplementariuszem spółki komandytowej. Dzięki temu rozwiązaniu następuje ograniczenie odpowiedzialności za działalność spółki komandytowej do wysokości kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Skoro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wspólnikiem spółki komandytowej oznacza to że uczestniczy w jej przychodach i kosztach oraz na gruncie podatkowych – jest podatnikiem podatku dochodowego.

Czy udział w przychodach i kosztach spółki należy traktować jako przychody/koszty ze źródeł kapitałowych?

Nie, udział w przychodach i kosztach spółki komandytowej bez względu na to czy udziałowcem jest osoba fizyczna czy osoba prawna należy traktować jako przychody/koszty z normalnej działalności gospodarczej. Będą się one łączyć zatem np z przychodami i kosztami prowadzonej bezpośrednio przez wspólnika działalnością.

W jaki sposób ująć w księgach udział w przychodach/kosztach?

W sensie bilansowym nie są to przychody i koszty podlegające ujęciu w księgach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusza. Nie są więc ujmowane w ewidencji bilansowej.
Z praktycznego punktu widzenia, dobrze jest je ująć w ewidencji pozabilansowej, aby móc wyliczyć deklarację podatkową, w której podlegają wykazaniu.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *