Tabela ruchu środków trwałych

Tabela ruchu środków trwałych to nic innego niż przedstawione zmiany w zakresie środków trwałych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Zgodnie z ustawą o rachunkowości w informacji dodatkowej należy przedstawić dla kilku pozycji aktywów takie zestawienie zmian w trakcie roku poszczególnych pozycji.

Co obejmuje tabela ruchu środków trwałych?

W tabeli wykazywane są wartości z podziałem na grupy środków trwałych, zwiększenia z poszczególnych tytułów np. nabycia środków trwałych, przeniesienia. Kwoty zmniejszeń wartości środków trwałych z tytułu sprzedaży, likwidacji, przeniesienia. Dodatkowo wykazujemy również kwoty umorzenia na początek okresu, umorzenie za dany rok obrotowy, zmniejszenia amortyzacji oraz stany końcowe w podziale na poszczególne grupy środków trwałych. Wykazana kwota umorzenia powinna być zgodna z kwotą amortyzacji wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

Czy wykazujemy umorzenie jednorazowe w tabeli?

Środki trwałe jednorazowo umorzone jako aktywa niskocenne nie są wykazywane w tej tabeli. Nie ujmujemy również jednorazowego umorzenia na koncie księgowym amortyzacja, ani w rachunku zysków i strat w pozycji kosztu rodzajowego amortyzacja. Koszt jednorazowego umorzenia powinien zostać odniesiony na konto zużycia materiałów.

Czy jednostka może w inny sposób wykazać zmiany w zakresie środków trwałych?

Ustawa wskazuje jedynie minimalną zawartość wykazywanych informacji. Jednostka powinna dostosować szczegółowość wykazywanych informacji do swojej specyfiki, tak aby sprawozdanie finansowe przedstawiało jasny i rzetelny obraz jednostki. Może więc się zdarzyć że w nocie dotyczącej zmian w środkach trwałych znajdziemy znacznie szerszy zakres informacji.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *