VAT od aportu do spółki

Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wnosimy do niej jakiś kapitał. Nie zawsze musi być on wniesiony w formie pieniężnej – czasami decydujemy się na kapitał w formie rzeczowej: nieruchomości, maszyny, sprzęt, czy nawet… całe przedsiębiorstwo.

No i tu pojawia się kwestia opodatkowania takiego wkładu. O ile w przypadku formy pieniężnej nie mamy żadnych wątpliwości – taki wkład nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT – to w przypadku aportu sytuacja nie jest już tak prosta. 

Konsekwencje w zakresie podatku VAT będą zależne od przedmiotu wkładu. W praktyce – jeżeli wniesiemy zorganizowaną część przedsiębiorstwa (albo i całe) – aport będzie zwolniony z opodatkowania VAT.

Jeśli jednak wniesiemy maszynę, nieruchomość, czy inny pojedynczy składnik – transakcja już będzie opodatkowana podatkiem VAT. Ale, ale! Nie jest to jeszcze koniec rozważań na temat płatności VAT-u. 

Na gruncie podatku VAT, wniesienie aportu rzeczowego jest traktowane jako dostawa towarów – w końcu za ten wniesiony aport obejmujemy udziały w spółce. Będziemy musieli więc: po pierwsze – uwzględnić fakt bycia lub nie-bycia czynnym podatnikiem VAT, a po drugie – uwzględnić samą kwestię opodatkowania tej transakcji.

W skrócie – musimy przeanalizować, w jaki sposób przedmiot aportu byłby opodatkowany w zakresie VAT, gdyby został przez nas po prostu sprzedany. W podobny sposób będzie wówczas opodatkowany aport tego składnika.

Podziel się!