Współmierność w księgach- dlaczego tak ważne?

Współmierność a co to w ogóle jest?
I w jakim celu ktoś ją wymyślił?

Współmierność jest jedną z podstawowych zasad rachunkowości. Według tej zasady ewidencjonowane są wszystkie koszty w księgach rachunkowych.

Bez tej zasady ani rusz…

Bez tej zasady nie można by było właściwie określić ile firma zarabia lub traci. Co najwyżej ile wydała i ile dostała.

Metoda kasowa

No właśnie to jest podstawowa różnica między zasadą memoriałową, a zasadą kasową. Według metody kasowej ujmujemy koszty i przychody, a raczej wydatki i wpływy w dacie przepływu środków pieniężnych.

Metoda memoriałowa

Według metody memoriałowej koszty ujmujemy w księgach w okresie gdy powstają przychody – w zakresie kosztów bezpośrednich czyli gdy sprzedajemy towar i powstaje nam przychód, ujmujemy także koszt zakupu tych sprzedanych towarów. W zakresie kosztów pośrednich, nie związanych z powstaniem konkretnego przychodu ujmujemy je w dacie poniesienia, chyba że dotyczą więcej niż jednego okresu.
Przykładem takiego kosztu jest zakup polisy ubezpieczeniowej, która dotyczy najczęściej części roku bieżącego i kolejnego. W związku z powyższym powstają nam rozliczenia międzyokresowe kosztów i “po kawałku” odnosimy naszą polisę w koszty.

W prawie podatkowym obowiązują obie zasady tzn. dla niektórych operacji np. odsetek – stosujemy metodę kasową, a dla niektórych metodą memoriałową np. zakupu towarów na pełnych księgach.

No i oczywiście księgowi znowu mają więcej roboty.
Ktoś w końcu musi ustalić różnice, by wyznaczyć zarówno wynik finansowy jak i dochód do opodatkowania 🙂 

Podziel się!