Indywidualny rachunek podatkowy – mikrorachunek podatkowy

Z dniem 01.01.2020 r. wchodzą w życie zmiany odnośnie płatności za zobowiązania podatkowe.  Od tej daty, wpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku od towarów i usług (VAT) oraz niepodatkowych należności budżetowych, będą dokonywane na indywidualne rachunki podatkowe.Podobne rozwiązanie funkcjonuje już w stosunku do płatności za składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak uzyskać indywidualny rachunek? 

Każdy przedsiębiorca może w prosty sposób wygenerować swój indywidualny rachunek podatkowy.Wystarczy tylko podać swój NIP lub PESEL.Poniżej zamieszczamy link, pod którym możliwe jest uzyskanie takiego rachunku.

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Co zawiera taki rachunek?

Indywidualny rachunek podatkowy będzie składał się z 26 znaków, czyli tyle samo co w przypadku zwykłego rachunku bankowego. Będzie on zawierał m.in.:

  • suma kontrolną;
  • numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku;
  • identyfikator podatkowy, czyli numer NIP lub PESEL w zależności, który z nich został użyty do generacji rachunku bankowego.

Dlaczego taka zmiana?

Wprowadzenie indywidualnych rachunków podatkowych ma na celu usprawnienie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi. Do tej pory każdy z Urzędów Skarbowych posiadał oddzielne rachunki bankowe dla poszczególnych podatków, na które dokonywali płatności wszyscy podatnicy. Takie rozwiązanie musiało więc powodować trudności z indentyfikacją przelewów pochodzących od różnych podatników.  Również zmiany siedziby przedsiębiorstw połączone ze zmianą właściwości urzędu skarbowego wiązały się z koniecznością płacenia podatków na nowy rachunek bankowy. Dochodziło więc często do omyłkowych przelewów wynikających z przyzwyczajenia podatników do dokonywania przelewów na rachunek bankowy poprzedniego Urzędu Skarbowego.Indywidualny rachunek podatkowy nie ulegnie zmianie nawet w przypadku przeprowadzki, czy zmiany siedziby firmy.

Dotychczasowe rachunki bankowe urzędów skarbowych będą aktywne do 31.12.2019 r.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *