Rozliczenie z małżonkiem, a wysokość stawki podatku

Zgodnie  z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych małżonkowie co do zasady podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiągniętych od nich dochodów.


Istnieje możliwość wspólnego rozliczenia

Ustawa dopuszcza jednak opodatkowanie łączne małżonków.
Z takiej możliwości mogą skorzystać małżonkowie pomiędzy, którymi istniała małżeńska wspólność majątkowa przez cały rok podatkowy, za który ma być dokonane rozliczenie podatkowe. Konieczny jest wspólny wniosek małżonków wyrażony w zeznaniu podatkowym. Opodatkowana zostaje w takim przypadku suma dochodów po uprzednim odliczeniu odrębnie przez każdego z małżonków kwot określonych w art. 26, art. 26e, art. 26h ustawy o Podatku dochodowym od osób fizycznych (znajdują się tam różnego rodzaju odliczenia np. z tytułu darowizn).

Jak wylicza się wysokość opodatkowania?

Stanowi je podwójna wysokość podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Takie rozwiązanie pozwala nam uniknąć oddziaływania wyższego progu 32% skali podatkowej.
Posłużmy się przykładem, aby zobrazować całą sytuację

Mamy dwóch małżonków. Osiągnęli oni w danym roku następujące dochody podlegające opodatkowaniu.

– małżonek A – 120 000,00 zł

– małżonek B – 40 000,00 zł

W przypadku rozliczenia samodzielnego nadwyżka dochodów małżonka A ponad 85 528,00 zł zostanie obciążona stawką 32%, a nie 17% jak w przypadku dochodów poniżej tej kwoty.

W przypadku rozliczenia z małżonkiem połowa sumy dochodów wyniesie 80 000,00 zł. Do obliczenia podatku będziemy stosować więc tylko stawkę 17%. Następnie po podwojeniu uzyskanej kwoty otrzymamy należny podatek.

Uwaga!

Pamiętajmy, że jeżeli połowa sumy dochodów małżonków przekroczyłaby 85 528,00 zł, do wyliczenia podatku zostałaby zastosowana tylko stawka 32% ! 

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *