Zamknięcie zakładu pracy w związku z pandemią koronawirusa

W związku z rozszerzająca się  w ostatnim czasie pandemią koronawirusa Covid-19 nasuwa się pytanie co w sytuacji, gdy pracodawca będzie musiał zamknąć swój zakład pracy?
Specustawa z dnia 2 marca 2020 r.  wprowadziła wprawdzie możliwość skierowania pracownika do pracy zdalnej (link do niej znajduje się pod poniższym artykułem). Pracodawca może również powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę. Trudno jednak wyobrazić sobie taki rodzaj pracy w wielu sklepach, zakładach przemysłowych itd. 


Zamknięcie zakładu pracy…

W sytuacji kryzysowej i konieczności zamknięcia zakładu pracy pracownicy będą musieli pozostać w domach i zostać zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy. Znajdzie wówczas więc miejsce art. 81 § 1 Kodeksu Pracy regulujący kwestię przestojów w pracy. Zgodnie z jego treścią pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy przysługuje wynagrodzenie. Nie ma znaczenia brak winy ze strony pracodawcy przy powstaniu przyczyny.

Wysokość wynagrodzenia…

Wysokość wynagrodzenia będzie wynikać z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawka godzinową lub miesięczną. Jeśli składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków pracy będzie to 60 % wynagrodzenia. Wynagrodzenie to nie może jednak być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2020 roku wynosi 2600 zł

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *