Paragon z NIP

Nowy rok powitał przedsiębiorców kolejnymi zmianami w podatku VAT. Jedną z kwestii wzbudzających szczególne zainteresowanie wśród szeregu podatników jest kwestia „paragonów z NIP”.

Jak długo trzeba przechowywać dokumentację VAT?

W pierwszej kolejności zastanówmy się, co należy rozumieć przez dokumentację VAT? Należy do niej ewidencja służąca dla celów rozliczenia VAT: faktury sprzedażowe, raporty fiskalne, faktury zakupowe.

Powoływanie zarządu w spółce

Zarząd to najistotniejszy organ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do jego obowiązków należy bowiem kierowanie sprawami spółki oraz występowanie w jej imieniu.