Powoływanie zarządu w spółce

Zarząd to najistotniejszy organ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do jego obowiązków należy bowiem kierowanie sprawami spółki oraz występowanie w jej imieniu.

Zgodnie z ustawą wspólnicy mogą dowolnie ustalić liczby członków zarządu. W praktyce więc zarząd może liczyć kilku członków ale może być reprezentowany także przez jedną osobę. Nie ma też specjalnych wytycznych co do ich wyboru. Mogą nimi być zarówno wspólnicy spółki jak i osoby zatrudnione specjalnie do celów zarzadzania podmiotem.

Zarówno powołanie jak i odwołanie członków zarządu odbywa się na zasadzie uchwały wspólników. Prawo do powoływania ma także rada nadzorcza w drodze postepowania kwalifikacyjnego.
Z reguły członkowie obejmują stanowisko w zarządzie na okres roku, ale w umowie spółki można zawrzeć inny okres trwania kadencji.

 

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *