Jak przeliczyć przychód w walucie dla celów podatku VAT?

Dokonując transakcji na rynku unijnym i międzynarodowym, ale także coraz częściej na rynku krajowym, mamy do czynienia z fakturami wystawionymi w walucie obcej.

Dla celów wyliczenia podatku od towarów i usług oraz rozliczenia się z urzędem skarbowym, musimy przychód/koszt przeliczyć na walutę polską. jak to zrobić, aby było poprawnie?

Standardowo przeliczenia dokonuje się według kursu średniego danej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę obowiązku podatkowego.

No dobrze a co w przypadku, gdy wystawmy fakturę przed wykonaniem usługi lub dostarczeniem towaru? Obecnie istniej możliwość wystawienia takiej faktury na 30 dni przed dostawą. Wówczas zastosujemy kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Inaczej sprawa wygląda w imporcie – stosujemy bowiem tutaj przepisy celne lub zasady ogólne – ustawodawca zostawił nam wybór. 

Zapewne mało kto wie, że od 2013 roku mamy jeszcze jedną możliwość w zakresie przeliczania kwot z walut obcych. Mianowicie, zamiast kursu średniego NBP możemy zastosować z kurs wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny. Tutaj jednak istniej pewna komplikacja. Waluty inne niż euro przeliczamy najpierw na euro, a dopiero potem na PLN.

 

 

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *