Jak długo trzeba przechowywać dokumentację VAT?

W pierwszej kolejności zastanówmy się, co należy rozumieć przez dokumentację VAT? Należy do niej ewidencja służąca dla celów rozliczenia VAT: faktury sprzedażowe, raporty fiskalne, faktury zakupowe.

Powoływanie zarządu w spółce

Zarząd to najistotniejszy organ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do jego obowiązków należy bowiem kierowanie sprawami spółki oraz występowanie w jej imieniu.

Usługi budowlane i budowlano-montażowe a podatek VAT

Standardowo momentem powstania obowiązku podatkowego jest data wykonania usługi lub dostawy towaru. Dla usług budowlanych i budowlano-montażowych przewidziano jednak odrębne uregulowanie. Jak to wygląda w praktyce?

Skutki korekty faktury

Zdarza wam się pomylić wystawiając fakturę? A może udzielacie rabatów za zakupy w pewnym okresie, np. kwartalnym? Wystawiacie korektę faktury i zastanawiacie się kiedy ująć skutki tej korekty. Teraz – w dacie wystawienia faktury, czy w dacie potwierdzenia przez nabywcę czy może w dacie pierwotnej faktury?

Jak przeliczyć przychód w walucie dla celów podatku VAT?

Dokonując transakcji na rynku unijnym i międzynarodowym, ale także coraz częściej na rynku krajowym, mamy do czynienia z fakturami wystawionymi w walucie obcej. Dla celów wyliczenia podatku od towarów i usług oraz rozliczenia się z urzędem skarbowym, musimy przychód/koszt przeliczyć na walutę polską. jak to zrobić, aby było poprawnie?

Data powstania przychodu – usługi rozliczane okresowo

Każdy z nas korzysta z usług cyklicznych, stałych. Zapewne niejeden z Was znajdzie się po stronie dostawcy takich usług. Choćby np. najem mieszkania czy lokalu. Powstaje zasadnicze pytania:  Kiedy musimy opodatkować takie przychody? W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy?