VAT od aportu do spółki

Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wnosimy do niej jakiś kapitał. Nie zawsze musi być on wniesiony w formie pieniężnej – czasami decydujemy się na kapitał w formie rzeczowej: nieruchomości, maszyny, sprzęt, czy nawet… całe przedsiębiorstwo. No i tu pojawia się kwestia opodatkowania takiego wkładu. O ile w przypadku formy pieniężnej nie mamy żadnych wątpliwości – […]

Limit kosztów dla usług doradczych?

Czy koszty usług doradczych podlegają limitowaniu? Czy NKUP dotyczy usług księgowych? W jakich przypadkach nie odliczymy wszystkich kosztów usług? Zapraszam na Czwartkową kawę 🙂

Kiedy spółka musi prowadzić księgi rachunkowe?

Kiedy spółka prowadzi księgi rachunkowe: ✅ kiedy przekroczy limit obrotów ✅ kiedy jest spółka handlową ✅ kiedy udziałowcem jest spółka kapitałowa Więcej na temat podatków i księgowości znajdziesz tutaj: https://szkolaksiegowosci.pl/ Zapisy na bezpłatne warsztaty: https://szkolaksiegowosci.pl/warsztat…

Przychody spółki zwolnione z CIT

Jeśli mówimy o przychodach do opodatkowania, zwykle stwierdzimy, że przecież wszystkie przychody spółki są opodatkowane, ale czy na pewno? Czy są przychody, które nie są opodatkowane? Tak i to dwóch typów, czyli typ I – przychody bilansowe nie stanowiące przychodów do opodatkowania. Czyli takie, które w ogóle nie stanowią przychodów na gruncie podatku dochodowego. Mamy […]

Leasing finansowy a operacyjny

Różnice między leasingiem finansowym a operacyjnym Ujęcie podatkowe i bilansowe leasingu Skutki różnic w ujęciu leasingu zgodnie z UoR i przepisami podatkowymi Zapraszam 🙂

Polityka rachunkowości – co zawiera?

Co zawiera polityka rachunkowości: ✅ rok obrotowy ✅ okresy sprawozdawcze wchodzące w skład roku ✅ metody wyceny aktywów i pasywów ✅ metody ustalania wyniku finansowego ✅ sposób prowadzenia ksiąg ✅ system służący ochronie danych osobowych ✅ plan kont ✅ zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych ✅ wykaz ksiąg rachunkowych Więcej na temat księgowości i podatków znajdziesz na: […]

Badanie biegłego rewidenta – czy takie straszne?

Biegły rewident? Czy taki straszny? Często zdarza się, że księgowi obawiają się  badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Nie wiedzą czego oczekiwać, co przygotować, jak będzie przebiegać proces badania. W końcu to przecież swego rodzaju kontrola pracy księgowego… Ale czy tylko kontrola? Po pierwsze biegły wyraża opinię na temat informacji zawartych w ostatecznym sprawozdaniu finansowym. […]

Inwentaryzacja – metody

Zbliża się koniec roku, a z nim inwentaryzacja… Właściwie to już można zaczynać, o ile nasz rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Częstotliwość i terminy znajdziemy w ustawie o rachunkowości. A w jaki sposób przeprowadzić inwentaryzację? Metodą: spisu z natury w zakresie np. towarów, materiałów, środków trwałych, środków pieniężnych w kasie; potwierdzenia sald – […]