Pusta faktura – jakie grożą konsekwencje?

Tematem budzącym kontrowersje są tzw. puste faktury, czyli faktury które nie dokumentują rzeczywistych transakcji gospodarczych.

Na gruncie podatku VAT zgodnie  z art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług, jeśli podatnik wystawi fakturę i wykaże na niej kwotę podatku VAT, jest zobowiązany ten podatek zapłacić do urzędu, czyli rozliczyć się z niego. Co istotne przepis ten dotyczy także sytuacji, gdy wykażemy na fakturze błędną, zawyżoną kwotę podatku, np. z powodu zastosowania złej stawki VAT. Podatek musimy rozliczyć zgodnie z wartością wykazaną na fakturze. Oczywiście możemy dokonać korekty faktury według zasad ogólnych i, przy spełnieniu warunków dla faktur korygujących, pomniejszyć VAT. musimy rozliczyć zgodnie z wartością wykazaną na fakturze.

Kolejną konsekwencją tzw. pustych faktur, jest brak możliwości odliczenia takiego podatku przez nabywcę. W zależności więc od sytuacji nabywca naraża się na zaniżenie podatku należnego do wpłaty do urzędu bądź zawyżenie kwoty zwrotu podatku. Obie sytuacje prowadzą do konsekwencji karno-skarbowych. Oczywiście odrębną kwestią jest odpowiedzialność karno-skarbowa za wystawienie i  posługiwanie się pustą fakturą. W zależności od skali czynu różna będzie odpowiedzialność i kwalifikacja czynu, w tym także jako przestępstwa skarbowego.

 

 

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *